Naziv projekta: Izgradnja i modernizacija proizvodne hale u cilju povećanja kapaciteta i jačanja konkurentnosti poduzeća Apital d.o.o.

Korisnik: Apital d.o.o.

Kratki opis projekta: Ključni problemi koji ometaju rast i razvoj poslovanja odnose se na nedostatak prostornih kapaciteta za povećanje proizvodnje i ulaganje u modernizaciju proizvodnog pogona, visoki troškovi poslovanja i neautomatizacija procesa proizvodnje. Ulaganjem u izgradnju proizvodne hale, modernizaciju proizvodnog pogona povećat će se konkurentnost tvrtke Apital d.o.o. i omogućiti plasman proizvoda na novo tržište. Zaposlenicima Tvrtke će provedbom projekta biti omogućeno sigurnije i lakše upravljanje poslovnim i proizvodnim procesima, a krajnjim kupcima brža i kvalitetnija isporuka proizvoda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Svrha provedbe ovog projekta jest jačanje konkurentnosti poduzeća Apital d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu ulaganjem u njegove kapacitete izgradnjom i opremanjem proizvodno-poslovne građevine.

Kombinacijom izgradnje i opremanja vlastitih proizvodnih kapaciteta, s promocijom svojih proizvoda i širenjem na nova tržišta Apital planira povećati prihode od prodaje odnosno izvoza, stvoriti nova radna mjesta te osigurati dugoročnu održivost rezultata ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 5.707.171,13 HRK

EU sufinanciranje projekta: 2.014.581,60 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 1. studenog 2021. do 1. srpnja 2023.

Kontakt osoba za više informacija: Adam Babić, adam@apital.hr,  +385 1 5807 133

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Apital d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

EU Projekt