Sterilizator - mini

5000.00 kn

Sterilizator korisnog volumena 35 l - 5.000 kn

Sterilizator korisnog volumena 50 l - 6.000 kn

Dupli plašt

Digitalna termoregulacija ogrijevnog medija

Nehhrđajući čelik za prehrambene namjene

 

DOPLATA: 20 l termo ulja - 800 kn