Komora za dekristalizaciju staklenki s medom

4200.00 kn

Proizvodimo komore za dekristalizaciju staklenki s medom na bazi novih Končarevih hladnjaka.

Grijanjem se upravlja preko digitalne termoregulacije.

Komore se izvode u dvije veličine:
90 l - 4.200 kn
250 l - 5.800 kn

Možemo uslužno prenamijeniti stare hladnjake u komore za dekristalizaciju.