Korito za prihvat meda s električnim grijačem

Korito za prihvat meda iz vrcaljke i transport pumpom.

Omogućava prihvat meda (može i iz dvije vrcaljke) i daljnji transport pumpom.

U slučaju hladnog i gustog meda kakav klasične pumpe ne mogu transportirati, med se može zagrijavati.

Korito ima duplo dno koje se može napuniti vodom ili termalnim uljem i zagrijava se električnim grijačem preko digitalnog termostata.

Zbog postizanja većeg volumena, kotači se nalaze izvan korita.  

Dodatno se mogu ugraditi filteri, a dimenzije se određuju sukladno potrebama kupca. Korito prikazano na fotkama ima zapreminu od 130 kg.

 

Cijena na upit