NOVO: Proizvodnja inox posuda i bačvi

Proizvodnja inox posuda i bačvi različitih veličina i za različite namjene.
Izrađuju se na način da zadovoljavaju visoke prehrambene standarde.
Podnica, ručke, postolje i ventili se izvode na način sukladan potrebama naručitelja.

Za cijene kliknuti ovdje.